Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το ορθοπαιδικό ιατρείο λειτουργεί με την επωνυμία της εταιρείας "ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ιατρική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" και ο διακριτικός τίτλος είναι «Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.».

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες  ευρώ ( 5.000€) και διαιρείται σε πεντακόσια   ( 500 )  εταιρικά μερίδια, που το καθένα έχει ονομαστική αξία δέκα ευρώ (10 €).
Δεν υπάρχουν εισφορές εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές.

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 141390701000
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής . Τα γραφεία της εταιρείας είναι στην οδό  Ιπποκράτους, αριθμός 6-8, Τ.Κ.  151 23.

Η εταιρεία δεν βρίσκεται υπό εκκαθάριση
Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.» Δηλαδή τα εξής :

Εταίροι της Εταιρείας είναι οι:

  • Ο Χαράλαμπος Χριστόπουλος του Δημητρίου και της Ευστρατίας, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Κάλβου αρ. 6, επάγγελμα Ιατρός, ο οποίος κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά τέσσερις  χιλιάδες πεντακόσια  (4.500,00) ΕΥΡΩ και έλαβε τετρακόσια πενήντα  (450) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα (10,00) ΕΥΡΩ το καθένα, συμμετέχοντας στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία, ήτοι ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

  • Η Λουΐζα  Κούρκουλα  του Γεωργίου  και της Ελένης, κάτοικος Ψυχικού Αττικής, οδός Κάλβου αρ. 6, επάγγελμα Παιδαγωγός, κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά  πεντακόσια (500,00) ΕΥΡΩ και έλαβε  πενήντα  (50) εταιρικά μερίδια, αξίας δέκα (10,00) ΕΥΡΩ το καθένα, συμμετέχοντας στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που κατέχει στην εταιρεία, ήτοι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

  • Η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και για όλη τη διάρκειά της στην εταίρο Λουΐζα  Κούρκουλα του Γεωργίου  και της Ελένης, η οποία θα εκπροσωπεί νόμιμα την εταιρεία και θα ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης σε κάθε περίπτωση αναγόμενη στο σκοπό της εταιρείας, υπογράφων κάτω από την εταιρική επωνυμία.

συνεργάτης

 logo footer 1

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site.Agree